Norrtorns förskola

Välkommen till vår förskola. Norrtorns förskola ligger i ett naturskönt område i Oskarshamns norra del och är omgiven av en naturtomt.

Vårt läge ger oss gångavstånd till både skog och centrum med tillgång till biblioteket, stadsparken och temalekplatsen.

Förskolan består av fem avdelningar. Lilla Torget Gul och Grön har barn i ålder 1-3 år. Stora Torget Blå och Röd samt Lila har barn i ålder 3-5 år.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Norrtorns arbete för att främja barnens lika rätt och åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning, en så kallad likabehandlingsplan.

Kontakta oss

Norrtorns förskola
Besöksadress:
Tornvägen 4
572 32 Oskarshamn
Lilla Torget Gul
Tfn: 0491-76 45 99
Lilla Torget Grön
Tfn: 0491-76 49 32
Stora Torget Blå
Tfn: 0491-76 49 30
Stora Torget Röd
Tfn: 0491-76 45 98
Lila
Tfn: 0491-76 49 92
Helené Andersson
Rektor förskola
Tfn: 0491-880 00
Carina Frisk
Biträdande rektor
Tfn: 0491-880 00