Mussebergs förskola

Mussebergs förskola

Mussebergs förskola

Välkommen till vår förskola. Förskolan ligger mitt i samhället omgiven av vackra tallar och nära Bockaraskolan. Musseberg har gångavstånd till olika platser i omgivningen, som består av skog, sjö, naturstigar och lekplatser.

Förskolan består av två avdelningar. Lilla avdelningen med barn i ålder 1–3 år och stora avdelningen i ålder 3–5 år.

Förskolan är aktiv i sitt tänk kring hållbar utveckling. Genom att använda mycket skapande, återvinningsmaterial och skogens möjligheter undersöker vi och utforskar utifrån barnens intressen och nyfikenhet. Avdelningarna arbetar med olika projekt, där vi tar mycket kort, filmer och upptäcker med hjälp av digitala verktyg. Vår utomhusmiljö vill vi fylla av temat hållbar utveckling. Det odlas mycket växter och grönsaker, där barnen är aktiva och engagerade.

Mitt inne på Musseberg finns förskolans hjärta, som kallas för Torget. Där möts barn och personal tillsammans och erbjuder en miljö för skapande, matematik, språkande, teknik och naturvetenskap. Vi har en naturhörna, en sagohörna, bygg- och konstruktion, textil och skapande samt möjlighet för rollek.

Vår förskola är en mindre förskola, där vi värnar om dialog och samarbete med hemmet. Vi erbjuder föräldrarna att ta del av våra projekt genom lärplattformen Unikum. Vårdnadshavare får en inloggning och kan sedan följa allt spännande som händer på avdelningen.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Mussebergs arbete för att främja barnens lika rätt och åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning. "Kompisplan" är en förkortad version av likabehandlingsplanen.