Mussebergs förskola

Välkommen till vår förskola. Förskolan ligger bredvid Bockaraskolan, vilket ger möjlighet att besöka skolans idrottshall. Förskolan har nära till sjön och skogen.

Förskolan består av två avdelningar. Lilla avdelningarn med barn i ålder 1-3 år och stora avdelningen i ålder 3-5 år.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Mussebergs arbete för att främja barnens lika rätt och åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning. "Kompisplan" är en förkortad version av likabehandlingsplanen.