Mer om kommunen

Här kan du läsa hur Oskarshamns kommun är organiserat, hur kommunen styrs politiskt och hur du kan vara med och påverka. Du kan också läsa om hur det är att arbeta och bo i kommunen, vilka särskilda satsningar som pågår, om samarbetet med näringslivet och hur kommunen arbetar med frågor kring räddning, säkerhet och kris.

Rolf Persson
Kommundirektör
Tfn: 0491-76 47 57
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn