Stöd, omsorg, vård

Alla människor kan hamna i situationer då de kan behöva stöd och hjälp för att underlätta vardagen. Här hittar du information om vilket stöd Oskarshamns kommun kan erbjuda dig, vart du kan vända dig och hur du gör för att ansöka om stöd. Det kan vara hemtjänst, ekonomiskt bistånd, omsorg och stöd till dig som är funktionsnedsatt eller om du behöver hjälp att komma ur ett missbruk. 

Kontakt
Förvaltningschef Socialförvaltningen
Cecilia Wahlström
Telefon: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn