Övriga ersättningar och tillägg

Aktivitetsersättning och sjukersättning

Från och med juli det år du fyller 19 år till och med 29 år har du rätt att ansöka om aktivitetsersättning. Om du som ungdom bor i LSS-boende är det föräldrastadområdet som ska bevaka samt vid behov hjälpa dig att ansöka. Mellan 30 och 64 år ansöker du om sjukersättning om du på grund av funktionsnedsättning inte kan arbeta. Du ansöker om aktivitetsersättning och sjukersättning hos Försäkringskassan.

Bostadstillägg

Du som har rätt till aktivitetsersättning och sjukersättning kan också ha rätt till hjälp med bostadskostnaden.

För hyran i särskilt boende kan du söka bostadstillägg efter i stort sett samma regler som för hyran i ett vanligt boende. Du ansöker om bostadstillägg hos Försäkringskassan.