Bygga, bo, miljö

Här hittar du information som rör ditt boende, hälsoskydd och miljö. Det kan handla om bygglovsansökan, sophantering, detaljplaner, livsmedelhantering och mycket mer.

När du klickar på menyerna hittar du mer information.

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn