Förskola och utbildning

Bildningsförvaltningen ansvarar för utbildning, kultur- och fritid. Vi bidrar till livsglädje och en utvecklad demokrati genom att stimulera till ett aktivt medborgarskap, skapa positiva mötesplatser, främja en god folkhälsa och bidra till det livslånga lärandet. Alla ges möjlighet att fördjupa sina erfarenheter och vidga sina perspektiv genom att delta i och ta del av olika former av kultur- och fritidsverksamhet och utbildning. 

Karta på våra förskolor, grundskolor, fritidshem och gymnasium.

Läsåret 2017/2018 börjar måndagen den 21 augusti 2017, mer info i länk.

Kontakta oss

Bildningsförvaltningen
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Lotta Lindgren
Tillförordnad Förvaltningschef
Tfn: 0491-76 49 86
Peter Backhof
Verksamhetschef gymnasiet
Tfn: 0491-76 45 02
Sara Einarsson
Tillförordnad Verksamhetschef skola F-9
Tfn: 0491-76 49 80
Vakant
Verksamhetschef förskolan
Tfn: 0491-76 49 01