Förskola

Ett gott liv!

Vi tar till vara på allas lust att lära. Utifrån barnens intresse, nyfikenhet och initiativ skapar vi processer som syftar till utveckling och lärande mot uppsatta mål. Förskolelärare tar ansvar för att undervisning och lärande sker genom medvetet målstyrda processer.

I Oskarshamns kommun finns förskolor i både kommunal och enskild regi. Vi erbjuder även plats i natt- och helgomsorg för barn med föräldrar som arbetar oregelbundna tider.

Karta på våra förskolor, grundskolor, fritidshem och gymnasium.

Kontakta oss

Bildningsförvaltningen
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Lotta Lindgren
Förvaltningschef
Tfn: 0491-880 00
Ulrika Mellblom
Verksamhetschef förskola
Tfn: 0491-880 00