Författningssamling och styrande dokument

Här finns alla styrdokument som är producerade och politiskt antagna av Oskarshamns kommun samlade. De är uppdelade utifrån regleringsområde och ligger i bokstavsordning.

Bestämmelserna nedan är gällande och bindande föreskrifter för alla människor som bor eller vistas i kommunen.

Här under finns andra typer av styrdokument för kommunen. Det innefattar olika styrdokument för kommunala bolag och stiftelser, exempelvis bolagsordningar, ägardirektiv och stadgar.

Under övriga styrdokument finns även policies, riktlinjer och strategier som vägleder kommunens inriktning och arbete.

Kontakt
Kommunstyrelsens kansli- och utvecklingsenhet
Telefon: 0491-880 00