Protokoll

Här hittar du protokollen från kommunens nämnder och styrelser. Protokollet finns i påskrivet original på respektive förvaltning.

På oskarshamn.se publicerar vi protokoll från innevarande året. För äldre protokoll kontakta kommunarkivet.