Mer inom politik och förvaltning

Här kan du bland annat läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter, hur ett val går till, vad kommunrevisionen är till för eller vad som behövs vid en borgerlig vigsel. Du kan också, genom vår visselblåsarfunktion, lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning.