Styrande dokument

I Oskarshamns kommun finns en mängd upprättade antagna dokument som på olika sätt berör och påverkar hur kommunen ska bedriva och utföra sina olika uppdrag och vad som gäller för allmänheten. Dessa dokument kompletterar de lagar som riksdagen har bestämt. Författningssamling, föreskrift, förordning, reglemente, plan, policy, riktlinje är olika benämningar på dessa styrande dokument.

Här kan du läsa Oskarshamns kommuns författningssamling, se aktuella anslagsbevis och kungörelser samt kallelser och protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och alla nämnder.

Här kan du också se när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och nämnderna har sina sammanträden.