Organisation

Under organisation beskrivs framförallt förvaltnings- och tjänstemannaorganisationen i Oskarshamns kommun.

Kommunen är en politiskt styrd organisation där de förtroendevalda politikerna fattar beslut om verksamhetens inriktning. Ansvarsfördelningen kan beskrivas på så sätt att politikerna beslutar om vad som ska göras och tjänstemännen hur det ska göras.

Kommunstyrelsen tillsätter kommundirektören som leder förvaltningsorganisationen. Den styrande delen av förvaltningsorganisationen är verksamhetsledningen som består av samtliga förvaltningschefer och leds av kommundirektören. Här behandlas övergripande frågor som spänner över förvaltningsgränserna.

Kommunen äger och är delägare i ett antal bolag. Dessa är en del av kommunkoncernen. Det finns även ett antal kommunala råd. I dessa råd ges olika intresseorganisationer möjlighet att framföra sina synpunkter.

Mandatfördelning Kommunfullmäktige 2018-2022

De 49 mandaten är fördelade på följande sätt:

  • Socialdemokraterna (S) 17 mandat
  • Sverigedemokraterna (SD) 9 mandat
  • Moderaterna (M) 8 mandat
  • Liberalerna (L) 5 mandat
  • Vänsterpartiet (V) 4 mandat
  • Kristdemokraterna (KD) 3 mandat
  • Centerpartiet (C) 3 mandat