Central ledning

Kommundirektör

Kommundirektör Henrik Andersson ansvarar för den kommunala organisationens ledning och verkar som kommunens ledande tjänsteman och chef över förvaltningscheferna. Henrik är ordförande i verksamhetsledningen och ansvarar för att de kommunala verksamheterna bedrivs med ett helhets­perspektiv som ger god medborgarnytta och ett effektivt resursutnyttjande. Han arbetar även med externa företags- och nätverkskontakter, strategisk samhällsutveckling, arbetsmarknadsfrågor och näringslivsutveckling. Vidare arbetar Henrik med service åt förtroendevalda och kommunstyrelse genom utredningar och yttranden med mera.

Under kommundirektören finns kommunstyrelsens kansli och utvecklingsenhet som svarar för kommunstyrelsens nämndadministration samt beredning av ärenden och utredningar inom övergripande strategisk nivå.

Verksamhetsledning

Inom förvaltningsorganisationen är det verksamhetsledningen som har den ledande rollen. Verksamhetsledningen består av samtliga förvaltningschefer inklusive ekonomichef, HR-chef, digitaliseringschef och kommunikationschef, och leds av kommundirektören. Ledningen behandlar övergripande frågor som spänner över förvaltningsgränserna. Här beslutas hur arbetet ska organiseras och samordnas inom den kommunala organisationen. Karaktären och storleken på frågorna varierar men rent konkret kan det till exempel handla om att ta fram underlag för politiska beslut eller förbereda inför budgetarbetet.

Nedanför presenteras kommunens förvaltningschefer som utgör verksamhetsledningen tillsammans med kommundirektören. För att läsa mer om förvaltningarna se länkarna i anslutning till sidan.

Bildningschef
Lotta Lindgren

Förvaltningschef för Kommunledningsförvaltningen
Mats Johansson

Samhällsbyggnadschef
Kristina Erlandsson

Socialchef
Cecilia Wahlström

Teknisk chef
Richard Berquist 

Kontakta oss
Henrik Andersson
Kommundirektör
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn