Samhällsbyggnadskontoret

Vi på samhällsbyggnadskontoret har en viktig funktion i den kommunala verksamheten. Vi behandlar och hanterar bland annat:

 • ansökningar och anmälningar inom byggnads- och miljöområdet
 • bygglov
 • tillstånd för enskilda avloppsanläggningar
 • tillsyn över miljö- och hälsopåverkande verksamheter och åtgärder
 • livsmedelskontroll
 • tillsyn av försäljning av tobaksvaror
 • tillsyn av försäljning och servering av folköl
 • tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel
 • tillsyn av servering av alkohol
 • tillsyn enligt plan- och bygglagen
 • kommunens planverksamhet
 • mätningsverksamhet
 • kartframställning

Samhällsbyggnadskontoret har cirka 40 medarbetare uppdelade på fyra avdelningar; kansli- och miljöavdelningen, byggavdelningen, planavdelningen och kartavdelningen.

Samhällsbyggnadskontorets information på hemsidan finns under rubriken Bygga, bo, miljö. Under denna rubrik återfinns även information från Tekniska kontoret.

Kontakta oss
Samhällsbyggnadskontoret
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8, Oskarshamn

_________________________

Samhällsbyggnadskontorets kansli
Kontaktas via 0491–88000

Byggavdelningen
Kontaktas via 0491-88000

Bygglovshandläggare
Telefontid måndag-torsdag 09.30–11.30, tel. 0491–887 30

Byggnadsinspektörer
Kontaktas via 0491-88000.

Kartavdelningen
Kartärenden: 0491–881 47 eller 881 42
Mätningsärenden: 0491–76 43 11

Planavdelningen
0491–76 43 13