Samhällsbyggnadsnämnden

1. Vårt ansvar

2. Vår del av denna webbplats

Det mesta av samhällsbyggnadskontorets information på denna webbplats finns på startsidan under rubriken "Bygga, bo, miljö". Under den rubriken finns även informationen från tekniska kontoret. 

3. Protokoll och andra dokument

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll publiceras under rubriken "Protokoll samhällsbyggnadsnämnden" under Politik och förvaltning.

Kontakta oss
Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Samhällsbyggnadskontoret
Tfn: 0491-880 00

Postadress
Box 706
572 28 Oskarshamn

Besöksadress
Varvsgatan 8
Oskarshamn