Sammanträden i Oskarshamns kommun

Här kan du se när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, nämnderna och nämndernas arbetsutskott har sina sammanträden år 2022/2023.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder

2022

 • 29 november

2023

 • 24 januari
 • 7 februari
 • 7 mars
 • 4 april
 • 2 maj
 • 7 juni
 • 15 augusti
 • 5 september
 • 3 oktober
 • 7 november
 • 5 december

Kommunstyrelsen sammanträder

2022

 • 29 november (Budget)
 • 14 december

2023

 • 10 januari (konstituerande)
 • 31 januari
 • 28 februari
 • 21 mars
 • 18 april
 • 23 maj
 • 13 juni
 • 22 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 19 december

Kommunfullmäktige sammanträder

2022

 • 28 november
 • 12 december (Budget och Val)

2023

 • 13 februari
 • 13 mars
 • 3 april
 • 8 maj
 • 12 juni
 • 11 september
 • 9 oktober
 • 27 november
 • 11 december

Kommunfullmäktiges sammanträden börjar vanligen klockan 18.00 och är offentliga. Om du har frågor till kommunfullmäktige är du välkommen med din fråga under allmänhetens frågestund. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska den som vill ställa en fråga anmäla detta till kommunstyrelsens kansli senast klockan 12.00 två arbetsdagar före sammanträdet. Om sammanträdet är en måndag behöver frågan alltså vara kansliet tillhanda senast klockan 12.00 torsdagen innan. E-post: kommunstyrelsen@oskarshamn.se, telefon 0491-880 00.

Webbsändning från kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott sammanträder

2022

 • 30 november

2023

 • 1 februari
 • 1 mars
 • 29 mars
 • 3 maj
 • 31 maj
 • 30 augusti
 • 27 september
 • 1 november
 • 29 november

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder

2022

 • 8 november
 • 13 december

2023

 • 17 januari
 • 14 februari
 • 14 mars
 • 11 april
 • 16 maj
 • 12 juni
 • 18 augusti
 • 12 september
 • 10 oktober
 • 14 november
 • 12 december

Tekniska nämndens arbetsutskott sammanträder:

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 29 mars
 • 26 april
 • 24 maj
 • 23 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 22 november

Tekniska nämnden sammanträder

2022

 • 8 februari
 • 8 mars
 • 12 april
 • 10 maj (reserv)
 • 14 juni
 • 13 september
 • 11 oktober (reserv)
 • 8 november
 • 19 december

Bildningsnämndens arbetsutskott sammanträder

2022

 • 16 november

2023

 • 1 februari
 • 15 mars
 • 20 april
 • 31 maj
 • 30 augusti
 • 1 november
 • 15 november

Bildningsnämnden sammanträder

2022

 • 30 november

2023

 • 18 januari
 • 15 februari
 • 29 mars
 • 17 maj
 • 14 juni
 • 20 september
 • 15 november
 • 6 december

Socialnämndens arbetsutskott sammanträder

2022

 • 7 december

2023

 • 8 februari
 • 8 mars
 • 12 april
 • 10 maj
 • 7 juni
 • 16 augusti
 • 13 september
 • 11 oktober
 • 8 november
 • 6 december

Socialnämnden sammanträder

2022

 • 23 november
 • 21 december

2023

 • 11 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 24 maj
 • 21 juni
 • 23 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 13 december
Kontakta oss
Kommunstyrelsens kansli- och utvecklingsenhet
Tfn: 0491-880 00