Påverka

Sverige är en demokrati med ett parlamentariskt styrelsesätt vilket betyder att alla människor har lika värde, rättigheter och skyldigheter inför lagen. Enligt demokratins principer har alla rätt att delta och påverka. En fungerande demokrati kräver engagerade medborgare som utnyttjar sin rätt att påverka, framförallt genom att rösta i nationella-, kommunala- och landstingsval.

Men det finns ytterligare sätt att påverka och uttrycka sin åsikt. Till exempel genom att engagera sig i ett politiskt parti, engagera sig i en intresseorganisation, skriva ett medborgarförslag till kommunfullmäktige eller lämna en synpunkt till kommunen.

Kontakt
Kommunstyrelsens kansli- och utvecklingsenhet
Telefon: 0491-880 00