Ekonomi och finans

Var kommer pengarna ifrån och hur används de? 

Nästan två tredjedelar av kommunens intäkter består av skatteintäkter, det vill säga det kommuninvånarna betalar i kommunalskatt. Utöver detta betalas det in avgifter och taxor för till exempel barnomsorg, vatten och avlopp, äldreomsorg och bygglov, bidrag och övriga intäkter. 

Pengarna som kommunen får in fördelas sedan inom bland annat förskola, grundskola, gymnasieskola, fritidshem, vård och omsorg, infrastruktur, kultur och fritid med mera.

Kontakta oss

Torsten Nilsson
Ekonomichef
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Tobias Åstrand
Biträdande ekonomichef
Tfn: 0491-76 43 60