Kommunfullmäktige

Kommuninvånarna väljer i kommunala val vilka politiker som ska representera dem och sitta i kommunens högsta beslutande instans, kommunfullmäktige. Invånarna är därmed själva grunden i den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige har liknande funktion som Sveriges riksdag. Denna folkvalda församling fattar beslut som är speciellt viktiga för kommunen, som till exempel mål och riktlinjer, budget och skatter men även vilka politiker som ska besluta i kommunens olika nämnder. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

Mandatperioden 2018–2022 styrs Oskarshamns kommun av Socialdemokraterna och Moderaterna. I Oskarshamns kommunfullmäktige sitter 49 ledamöter.

Allmänhetens frågestund

Om du har frågor till kommunfullmäktige är du välkommen med din fråga under allmänhetens frågestund. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska den som vill ställa en fråga anmäla detta till kommunstyrelsens kansli senast klockan 12.00 två arbetsdagar före sammanträdet. Om sammanträdet är en måndag behöver frågan alltså vara kansliet tillhanda senast klockan 12.00 torsdagen innan. E-post: kommunstyrelsen@oskarshamn.se, telefon 0491-880 00.

Kontakt
Yvonne Bergvall
Ordförande för kommunfullmäktige
Telefon: 0491-76 48 31
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn