Kallelser till kommunfullmäktige

Här hittar du kallelser med dagordning och handlingar till kommunfullmäktige (KF).

För närvarande webbsänds också sammanträdena i kommunfullmäktige i Oskarshamn. Länk till webbsändningen finns samma dag som sammanträdet tillgänglig på sidan Direktsändningar från kommunfullmäktige

 

Dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-11-28  finns nedan.  Underlag i ärendet : Antagande av ny detaljplan Dragskär 1:5 m.fl. fastigheter finns här