Oskarshamns kommunarkiv

I Oskarshamns kommun är kommunalförbundet Sydarkivera arkivmyndighet. Det innebär att Sydarkivera ansvarar för långtidsförvaring av information som blivit överlämnad till centralarkivet (kommunarkivet).

Kontakta centralarkivet i Oskarshamn om du har frågor eller om du vill få ut en handling.

Kontakta oss
Joen Thurgren
Arkivassistent
Tfn: 072-993 32 92

För mer information om Sydarkivera, www.sydarkivera.se