Skola och fritidshem

Ett gott liv!

Med engagemang och arbetsglädje utbildar vi världsmedborgare. Allt är möjligt och ibland tar det längre tid. Vi vågar tänka olika! Mod, mångfald, engagemang och balans genomsyrar våra verksamheter.

På våra skolor utmanas varje elev och ges förutsättningar för trivsel och goda kunskaper av våra fantastiska pedagoger.

I våra skolor går drygt 3 000 elever.

Karta på våra förskolor, grundskolor, fritidshem och gymnasium.

Kontakt
Bildningsförvaltningen
Telefon: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Lotta Lindgren
Förvaltningschef
Telefon: 0491-880 00
Peter Backhof
Verksamhetschef grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning
Telefon: 0491-880 00