Elevhälsa

Elevhälsans viktigaste uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. 
Att trivas och må bra i skolan är en förutsättning för goda studieresultat. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever. Elevhälsans generella och individuella insatser.

Rektor ansvarar för utformningen av elevhälsoarbetet vid den egna enheten och leder elevhälsoteamets möten.

Kontakta oss

Bildningsförvaltningen
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Annemo Grahm
Verksamhetschef elevhälsan
Tfn: 0491-880 00
Birgitta Torstensson
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, Skolläkare
Tfn: 0491-880 00