Förskoleklass

Förskoleklassen är en obligatiorisk skolform från och med höstterminen 2018 för sexåringar. De allra flesta sexåringar i Sverige är inskrivna i förskoleklass. Lek och skapande ingår i förskoleklassen som aktiva delar i elevens lärande.

Verksamheten styrs av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11, kapitel 1 och 2.

Information om skolvalet till förskoleklass

Läs om skolvalet på följande länk - Skolval

Under april skickas besked om skolplacering till förskoleklasser ut via vår e-tjänst förskola, fritidshem och skola, därefter påbörjas samverkan mellan förskola, förskoleklass och fritidshem.

I maj brukar skolan bjuda in till föräldramöte.