Modersmål

Oskarshamns kommun erbjuder modersmålsundervisning till skolbarn och modersmålstöd till barn i förskola som har ett annat modersmål än svenska.

  • För att få delta i modersmålsundervisning ska eleven ha grundläggande kunskaper i språket!*
  • För att anordna modersmålsundervisning krävs att minst fem elever ur samma språkgrupp har anmält sig till modersmålsundervisningen*.

* För vissa språk (finska, samiska, meänkieli, romani chib eller jiddisch) gäller särskilda villkor, liksom för adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska.

Varför modersmålsundervisning?

  • Deltagande under längre tid och med god kvalitet ger effekt. Eleverna når högre meritvärden.
  • Det underlättar inlärningen av ett nytt språk.
  • Det gör det lättare för eleven att uttrycka sina tankar, åsikter och känslor.
  • Modersmålet ger meritvärde inför valet till gymnasiet