Sjukdom i förskolan

  • Just nu gäller särskilda riktlinjer gäller med anledning av covid-19.

  • När är barnet så sjukt att det ska stanna hemma? Det är barnets behov som är avgörande för om barnet ska vara hemma. Ett sjukt och hängigt barn bör få ha lugn och ro. I en barngrupp är det ofta stimmigt och många barn konkurrerar om personalen. Barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i gruppverksamhet, är i regel avgörande för om barnet kan vistas i förskolan. Många gånger kan ett barn vara aktivt hemma, men orkar inte vara med i barngruppen. Barnet ska orka delta i de vardagliga aktiviteterna inom- och utomhus för att vara på förskolan.

  • Hur länge ska ett barn med feber vara hemma? Låt ditt barn få minst en feberfri dag hemma innan det återgår till barngruppen. Det är dock allmäntillståndet som avgör om barnet kan vara på förskolan.
    Påverkade barn med feber ska alltid vara hemma. 

  • Hur länge ska ett barn med magsjuka vara hemma? Barnet kan komma tillbaka till barngruppen när det är piggt, feberfritt, äter normalt och inte kräkts eller haft diarré under minst 48 timmar. I magsjuketider kan smittspridningen inom förskolan begränsas genom att även syskon till sjuka barn stannar hemma.

    Smittsamheten vid magsjuka är i allmänhet stor, särskilt under den tid man har diarréer och kräkningar. Vanlig magsjuka kan komma snabbt och går oftast över inom ett par dagar.

  • Om en förälder eller ett syskon blir sjukt får barnet vara i verksamheten som tidigare under de första 30 dagarna. Om sjukskrivningen blir längre än 30 dagar ska förskolerektor kontaktas. Rektor gör en bedömning och avgör hur mycket barnet får och bör vara i förskolan.