Förskolor A–Ö

I Oskarshamns kommun satsar vi på god omsorg och utbildning för alla våra barn.
I kommunens förskolor och pedagogisk omsorg går ungefär 1 300 barn fördelade på 22 förskolor. 

Förskolan samarbetetar med förskoleklassen, skolan och fritidshemmen så att övergången mellan verksamheterna blir ett stöd i barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

Inom oskarshamns kommun regi finns följande förskolor

A–J

K–O

P–Ö