Humlans förskola

Välkommen till vår förskola. Vi finns i norra delen av Oskarshamn. Förskolan ligger på en höjd med utsikt över stan och nära anknytning till Norra skolan och dess fritidshem.

Vi har nära till Falleboskogen och promenadavstånd till hamn området.

Förskolan består av fem avdelningar. Myggan och Flugan har barn i ålder 1–3 år, Biet och Getingen har barn i ålder 3–4 år och Knottet har barn som är 5 år.

På vår förskola har vi ett starkt miljötänk och är grön flagg certifierade.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Humlans arbete för att främja barnens lika rätt och åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning, en så kallad likabehandlingsplan.