Sidensvansens förskola

Sidensvansens förskola ligger i den centrala Oskarshamn. Förskolan har närhet till stadsparken och temalekplatsen. Kulturhus, bibliotek, hamn och grönområde finns inom gångavstånd.

Förskolan består av två  hus och med nio avdelningar. I hus A finns avdelningarna Svalan och  Näktergalen ,där barnen är 3–4 år och avdelningarna Staren och Sparven, där förskolans äldsta barn går. Här finns även Nattsländan som har kväll, natt- helgomsorg.

I hus B ligger avdelningarna Kråkan, Blåmesen, Lärkan, som har barn mellan 1–3 år, Domherren där barnen är 2–3år och Bofinken som åldrarna 3–4 år.

På Sidensvansens förskola har vi ett utforskande arbetssätt, där barnen får uppleva, undersöka, pröva, fantisera och förundras tillsammans med andra barn och vuxna. Förskolan erbjuder en lustfylld utbildning som utgår från barnens intresse och nyfikenhet, med förskolans läroplan som grund. Barnen på vår förskola möts av lärmiljöer ,både inne och ute, som är varierande och utmanande . Det finns tillgängligt material, som utmanar till att vilja och våga prova nya erfarenheter, både enskilt och tillsammans med andra. 

På vår förskola har vi tillsammans tagit ställning för en idé som bär vår förskolas pedagogiska innehåll, dessa värden är:

  • Tillit:  Tillit till att barn och kollegor är kompetenta och kan.
  • Delaktighet: Vi utgår från barnens  nyfikenhet och intresse i förskolans utbildning.
  • Nyfikenhet: Vi är medforskande och nyfikna pedagoger som ställer utmanande frågor och är närvarande. Vi vill väcka barnens nyfikenhet till utforskande och lärande.
  • Glädje: Barn och pedagoger är en del av ett sammanhang, där det råder ett positivt klimat. Alla ska bli sedda och hörda. Det ska vara roligt och lustfyllt att vara på vår förskola.

Bildningsförvaltningens vision ”Ett gott liv” ligger som grund för vårt arbete, där fokus ligger på att ta tillvara allas lust att lära. Förskolan använder plattformen Unikum  för att göra vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Sidensvansens förskolas arbete för att främja barnens lika rätt och åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning, en så kallad likabehandlingsplan.

Kontakta oss
Sidensvansens förskola
Besöksadress:
Långängsvägen 2
572 34 Oskarshamn
Blåmesen
Tfn: 0491-884 43
Bofinken
Tfn: 0491-884 20
Domherren
Tfn: 0491-887 18
Kråkan
Tfn: 0491-884 11
Lärkan
Tfn: 0491-887 20
Näktergalen
Tfn: 0491-887 02
Sparven
Tfn: 0491-884 13
Staren
Tfn: 0491-887 29
Svalan
Tfn: 0491-76 49 09
Marie Bogren
Rektor förskola
Tfn: 0491-880 00
Therese Lundin
Biträdande rektor
Tfn: 0491 - 88 000