Klockarbackens förskola

Klockarebackens förskola ligger i natursköna Döderhultsdalen, väster om stan. Det är ett område med närhet till skog, naturstigar och naturreservat. Det ger rika möjligheter för barnen att upptäcka och utforska naturen. Vi på förskolan arbetar för att ge barnen förutsättningar för lärande och kunskaper inför framtiden. För oss är barnens trygghet, delaktighet och inflytande viktigt. Varje avdelning arbetar sedan i olika projekt beroende på barnens intressen, vi tar mycket fotografier på våra upptäckter och använder digitala verktyg för att undersöka vidare. Barnen får vara aktiva i sitt lärande på ett lustfyllt och engagerat sätt där leken är en viktig del.

Tillsammans med barnen arbetar vi aktivt och medvetet med att utveckla våra lärmiljöer. Här skapar vi inspirerande och utmanande mötesplatser där lärande både inomhus och utomhus sker.

Klockarebackens förskola består av sex avdelningar. Avdelning Stallet och Kvarnen har de yngsta barnen. Smedjan har barn i åldersspannet 3–4 år. Torpet har barn 1–5 och Källan och Lilla Hycklinge har de äldsta barnen. Källan och Lilla hycklinge är varannan vecka vid Hycklinge hage, ett naturreservat som är rikt på växter och djur. Här bedrivs pedagogiken mestadels utomhus, där barnen får komma ut i naturen och lära sig värna om miljön.

Hela Bildningsförvaltningens vision Ett gott liv ligger som grund för förskolans arbete där stort fokus ligger på att ta till vara allas lust att lära.

Vi erbjuder föräldrarna att ta del av våra projekt genom lärplattformen Unikum. Vårdnadshavare får en inloggning och kan sedan följa allt spännande som händer på avdelningen.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Klockarbackens arbete för att främja barnens lika rätt och åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning, en så kallad likabehandlingsplan.

Kontakta oss
Klockarbackens förskola
Besöksadress:
Kommungatan 2-4
572 51 Oskarshamn
Kvarnen
Tfn: 0491-887 79
Källan
Tfn: 0491-76 49 82
Lilla Hycklinge
Tfn: 0491-887 80
Smedjan
Tfn: 0491-76 49 74
Stallet
Tfn: 0491-76 49 23
Torpet
Tfn: 0491-76 49 34
Kerstin Wyckman
Rektor förskola
Tfn: 0491-880 00
Therese Stenberg
Biträdande rektor
Tfn: 0491 -88 000

Processtödjare i SKUA