Klockarbackens förskola

Välkommen till vår förskola. Förskolan har fem avdelningar som fått sina namn efter kulturminnen och platser i området. Stallet har barn i ålder 1-2 år, Kvarnen har barn i ålder 2-3 år, Smedjan har barn i ålder 3-4 år, Torpet har barn i ålder 2-5 år och Källan/Lilla Hycklinge har barn i ålder 4-5 år.

Avdelningarna Källan och Lilla Hycklinge är varannan vecka på Klockarebacken och varannan vecka vid Hycklinge Hage (Döderhults naturskyddsförening). 

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Klockarbackens arbete för att främja barnens lika rätt och åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning, en så kallad likabehandlingsplan.

Kontakta oss

Klockarbackens förskola
Besöksadress:
Kommungatan 2-4
572 51 Oskarshamn
Kvarnen
Tfn: 0491-887 79
Källan
Tfn: 0491-76 49 82
Lilla Hycklinge
Tfn: 0491-887 80
Smedjan
Tfn: 0491-76 49 74
Stallet
Tfn: 0491-76 49 23
Torpet
Tfn: 0491-76 49 34
Kerstin Wyckman
Rektor förskola
Tfn: 0491-880 00
Therese Stenberg
Biträdande rektor
Tfn: 0491 -88 000

Processtödjare i SKUA