Långelids förskola

Välkommen till vår förskola. Vi ligger i Rödsle nära Rödsleskolan. Utevistelsen är viktig för oss och skogen erbjuder spännande lekmiljöer som ett komplement till vår stora gård.

Förskolan består av tre avdelningar. Blåbäret har barn i ålder 1-2 år, Smultronet har barn i ålder 3-4 år och Hallonet har barn i ålder 4-5 år.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Långelids arbete för att främja barnens lika rätt och åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning. "Kompisplan" är en förkortad version av likabehandlingsplanen.