Saltviks förskola

Välkommen till vår förskola. Vi finns i Saltvik och har en härlig skärgårdsmiljö. Precis intill ligger skogen, havet och skola.

Förskolan består av två avdelningar. Snäckan har barn i ålder 1–3 år och Vågen har barn i ålder 3–5 år.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Saltviks arbete för att främja barnens lika rätt och åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning, en så kallad likabehandlingsplan.