Stångeborgs förskola

Välkommen till vår förskola. Stångeborgs förskola ligger i Kristineberg. Vi finns i ett hyreshus, på marknivå med ett härligt lekområde utanför.

Stångeborgs förskola har sex avdelningar. På avdelningarna Bollen och Nallen går de yngsta barnen, medan de lite äldre barnen går på avdelningarna Citronfjärilen, Gunghästen, Speldosan och Trollflöjten. 

För att erbjuda alla barn plats i förskolan har Stångeborgs förskola öppnat ytterligare en avdelning som heter Sunnanäng. Du hittar avdelning Sunnanäng på Hantverksgatan 66, Oskarshamn.

Vi vill ha en förskola i rörelse som gör skillnad för barnen!

En förskola i rörelse som skapar glädje och trygghet, där barn och pedagoger möts i ett utforskande. Genom olika uttryckssätt får vi nya erfarenheter tillsammans.

  • Glädje, Nyfikenhet och Tillsammans

Team Öster består av fyra förskolor: Kristineäng, Stångeborg, Sunnanäng och Tallbacken, som alla tillhör Kristinebergs upptagningsområde. I detta område finns det nästan 300 barn och cirka 60 medarbetare. Förskolorna är belägna med närhet till skog, mark och hav. Vilket skapar stora möjligheter att upptäcka och utforska naturens skiftningar. 

Bildningsförvaltningens vision ”Ett gott liv” ligger som grund för vårt arbete där stort fokus ligger på att ta till vara allas lust att lära. I samspel med omvärlden lär vi av varandra. Alla barn får känna tillfredsställelse av att göra framsteg, övervinna svårigheter och få känna att de är en tillgång till gruppen. Barnen har möjlighet att fördjupa och bredda sitt tänkande och sitt utforskande kring fenomen och material tillsammans med andra barn och vuxna. Det sker genom att vi utvecklar ett projekterande förhållningssätt som undervisningsform, en undervisning som är lekfull och ämnesöverskridande 

Vi arbetar med olika projekt tillsammans med barnen genom ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt där lärmiljöerna tillsammans med digitala verktyg är en viktig del. Vi vill erbjuda barnen många olika sätt att berätta och kommunicera sina upplevelser. Vi vill skapa inspirerande och utmanande platser där barn och vuxna kan mötas, ha roligt och lära både inomhus och utomhus.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Stångeborgs arbete för att främja barnens lika rätt och åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning.