Stångeborgs förskola

Välkommen till vår förskola. Stångeborgs förskola ligger i Kristineberg. Vi finns i ett hyreshus, på marknivå med ett härligt lekområde utanför.

Stångeborgs förskola har sex avdelningar. På avdelningarna Bollen och Nallen går de yngsta barnen, medan de lite äldre barnen går på avdelningarna Citronfjärilen, Gunghästen, Speldosan och Trollflöjten. 

För att erbjuda alla barn plats i förskolan har Stångeborgs förskola öppnat ytterligare en avdelning som heter Sunnanäng. Du hittar avdelning Sunnanäng på Hantverksgatan 66, Oskarshamn.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Stångeborgs arbete för att främja barnens lika rätt och åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning.

Kontakta oss

Stångeborgs förskola
Besöksadress:
Karlsborgsvägen 90-98
572 60 Oskarshamn
Bollen
Tfn: 0491-76 49 19
Citronfjärilen
Tfn: 0491-881 80
Gunghästen
Tfn: 0491-76 49 15
Nallen
Tfn: 0491-881 83
Speldosan
Tfn: 0491-881 81
Trollflöjten
Tfn: 0491-881 82
Sunnanäng
Tfn: 0491-76 48 99
Postadress:
Hantverksgatan 66
Oskarshamn

Rektor för avdelning Sunnanäng är Marie-Sofie Ekman, Tallbackens förskola

Ann-Charlotte Moberg
Rektor förskola
Tfn: 0491-880 00