Majbackens förskola

Välkommen till vår förskola i Kristdala. Förskolan ligger med närhet till skogen, skolan, sporthallen och biblioteket.

Förskolan består av tre avdelningar. Solen har barn i ålder 1–2 år, Månen har 4-åringar och Stjärnan har barn i ålder 3 och 5.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Majbackens arbete för att främja barnens lika rätt och åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning. "Kompisplan" är en förkortad version av likabehandlingsplanen.