Gläntans förskola

Gläntans förskola

Gläntans förskola.

Välkommen till vår förskola. Vi finns i norra delen av Oskarshamn, med fantastiskt läge som ger oss närhet till skog och naturområden men även gångavstånd till havet.

Gläntan är indelad i Lilla sidan som har barn i ålder 1–3 år och Stora sidan som har barn i  ålder 3–5 år.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Gläntans arbete för att främja barnens lika rätt och åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning, en så kallad likabehandlingsplan.