Dejegårdens förskola

Dejegårdens förskola

Dejegårdens förskola

Välkommen till vår förskola

Vi finns i Svalliden, som ligger i västra delen av Oskarshamn. Vår förskola är placerad i ett hyreshus, vi har gångavstånd till både lekplatser och naturområde.

Förskolan består av tre avdelningar. På Kattfoten går de yngsta barnen, Mandelblomman har barn i åldersspannet 3–4 år och på Gullvivan går de äldsta.

Vi på förskolan arbetar för att ge barnen förutsättningar för lärande och kunskaper inför framtiden. För oss är barnens trygghet, delaktighet och inflytande viktigt. Alla avdelningar arbetar i olika projekt som utgår från vad barnen är intresserade av.

Bildningsförvaltningens vision ”Ett gott liv” ligger som grund för vårt arbete, där fokus ligger på att ta tillvara allas lust att lära. Förskolan använder plattformen Unikum  för att göra vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Dejegårdens arbete för att främja barnens lika rätt och åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning.