Hagadals förskola

Välkommna till vår förskolan i centrala Fårbo. Närmsta granne är Fårboskolan. Vi har en stor utegård med ett skogsparti, en snickarbod och en härlig lekmiljö. Där finns också asfalterade vägar att cykla på.

Förskolan har tre avdelningar. Vitsippan, Blåsippan och Backsippan. Avdelningarna är åldersindelade.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Hagadals arbete för att främja barnens lika rätt och åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning, en så kallad likabehandlingsplan.

Kontakta oss

Hagadals förskola
Besöksadress:
Hagadalsvägen 24
572 76 Fårbo
Backsippan
Tfn: 0491-883 82
Blåsippan
Tfn: 0491-76 49 68
Gulsippan
Tfn: 0491-76 49 64
Vitsippan
Tfn: 0491-76 49 67
Helené Andersson
Rektor förskola
Tfn: 0491-880 00
Carina Frisk
Biträdande rektor
Tfn: 0491-880 00