Hagadals förskola

Välkommna till vår förskolan i centrala Fårbo. Närmsta granne är Fårboskolan. Vi har en stor utegård med ett skogsparti, en snickarbod och en härlig lekmiljö. Där finns också asfalterade vägar att cykla på.

Förskolan har tre avdelningar. Vitsippan, Blåsippan och Backsippan. Avdelningarna är åldersindelade.

Våra värdeord är: Glädje, Respekt, Tillit och Trygghet

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Hagadals arbete för att främja barnens lika rätt och åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning, en så kallad likabehandlingsplan.