Påskallaviks förskola

Påskallaviks förskola

Påskallaviks förskola

Välkommen till vår förskola. Påskallaviks förskola ligger vackert nära naturen, med havet på ena sidan och skogen åt andra hållet.

Förskolan består av fem avdelningar. På avdelningarna Bäcken, Forsen och Strömmen går barn som är 1–3 år. På avdelningarna Kobben och Skäret går barn som är 4–5 år.

Vår förskola erbjuda en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Tillsammans med barnen söker vi kunskap och utforskar utifrån barnens erfarenheter, intressen, nyfikenhet och förundran.  Vi vill ge barnen möjlighet att möta varandra i samtal, lek, miljö och material. Vår utomhusmiljö möjliggör närhet för barn och personal att besöka skog, hav och samhälle.

Alla avdelningar arbetar i olika projekt där barnen får prova olika material som lera, vatten, färg, papper och återvinningsmaterial. Projekten utgår från vad barnen är intresserade av. Vi tar mycket fotografier på våra upptäckter och använder digitala verktyg för att undersöka vidare. Barnen får vara aktiva i sitt lärande på ett lustfyllt och engagerat sätt där leken är en viktig del.

Vi erbjuder föräldrarna att ta del av våra projekt genom lärplattformen Unikum. Vårdnadshavare får en inloggning och kan sedan följa allt spännande som händer på avdelningen.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Påskallaviks förskolas arbete för att främja barnens lika rätt och åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning.