Program på Oscarsgymnasiet

Oscarsgymnasiet har ett brett programutbud med högskoleförberedande inriktningar och yrkesutbildningar. Här kan du skaffa dig kunskaper och färdigheter inom det område som du brinner för, du får en grund för att gå vidare i livet och förutsättningar för såväl fortsatta studier som ett spännande yrkesliv.

På ett yrkesförberedande program kan du börja arbeta direkt efter gymnasiet eller välja att läsa in högskolebehörighet för att läsa vidare. Vill du studera vidare efter gymnasiet väljer du ett högskoleförberedande program.

Du som går i årskurs nio har möjlighet att följa med i undervisningen på ett program du är intresserad av. Möjligheten finns på alla skolans program. Några av dem har besöksdagar medan andra tar emot dig en halv dag eller heldag när det finns möjlighet.

Det är främst programmets karaktärsämnen som står i fokus en sådan här dag.  Om du är intresserad av att Skugga en elev hos oss så kontakta studie- och yrkesvägledaren på din grundskola.