Samhällsvetenskapsprogrammet

Grafisk element. / blå cirklar och en röd. I den röda cirkeln står det SA.
Tre ungdomar står runt ett stort jordklot och har sina händer på det.

Ta del av världen!

På Samhällsvetenskapsprogrammet tas de första stegen mot kontakter över nationsgränserna - och kanske också till ett attraktivt arbete utomlands.

Utbildningen ger djupgående kunskap om samhällsförhållandena i Sverige och övriga världen. Du har också möjlighet att studera engelska, spanska, tyska eller franska.

Undervisningen utgår från ett historiskt perspektiv för att eleverna ska förstå förhållandena i dagens samhälle. Det svenska språket går som en röd tråd genom de tre gymnasieåren, med fokus på att kunna skriva, läsa, förstå och tolka texter.

Du kommer också att få ta del av ett stort kulturellt utbud som teater och film. Våra tre olika inriktningar ger fördjupade kunskaper i bland annat människors sociala samspel och agerande, praktisk mediekunskap och förståelse för omvärlden och konflikter.

Inriktningar

  • Beteendevetenskap (med idrottsprofil)
  • Medier, information och kommunikation
  • Samhällsvetenskap

Efter gymnasiet

Samhällsvetenskapsprogrammet förbereder för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Att välja programmet innebär att väldigt många studievägar är öppna. Du kan till exempel studera vidare till advokat, fotograf, lärare, marknadskoordinator, psykolog eller socionom.

I programfördjupningen ingår två kurser i moderna språk. Det gör att du lättare kan nå maximalt med meritpoäng om du väljer att fördjupa dig i det språk du läst i grundskolan.

Kontakta oss
Johan Schöttke
Programledare
Tfn: 0491-880 00
William Svensson
Programledare
Tfn: 0491-880 00
Madeléne Willinder
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-880 00

Program: Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Lärlingsprogrammen, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet