El- och energiprogrammet

Välkommen till El- och energiprogrammet!

Vill du gå en yrkesutbildning som har både teori och praktik och praktisera på företag? Då är el- och energiprogrammet något för dig! Här blandas teoretiska genomgångar inom teknik, energi, kemi, el och maskin med praktiska moment i verkstaden där vi provkör och skruvar med maskiner och utrustning.

I utbildningen får du bland annat reparera och byta olika reservdelar och utrustning som du kommer att stöta på i ditt framtida yrke. Skolan har avancerad utrustning med exempelvis eget gaseldat kraftverk och flera datorövervakade processanläggningar. Redan från årskurs 1 ingår det att analysera mätvärden från anläggningar, processer och system. Utbildningen ger också kunskap i att bedriva service inom mekanik, elområdet samt hydrauliska och pneumatiska system. 17 veckor av utbildningen är praktik (APL) på anläggningar i industrin eller inom kommunen. Den delen av utbildningen kan oftast läggas på hemorten.

Utbildningen är skräddarsydd efter företagens behov. Hösten 2013 blev inriktningen Energiteknik TeknikCollege-certifierad. Utbildningen stöds av OKG, Södra och Oskarshamns kommun bland annat genom bidrag till utrustning inom området.

Inriktningar

  • Energiteknik

Efter gymnasiet

Yrkesutgång allmän operatör. Du kan få arbete direkt efter gymnasiet som produktionsoperatör eller montör i produktionsindustrier, drifttekniker på vattenverk, reningsverk eller i processindustri. Arbetsmöjligheterna är goda.

Om du vill studera vidare finns möjlighet via yrkeshögskola eller om du läser de ämnen som ger högskolebehörighet även via högskola.