El- och energiprogrammet

Grafisk element. / blå cirklar och en röd. I den röda cirkeln står det EE.

Välkommen till El- och energiprogrammet!

Vill du gå en yrkesutbildning som har både teori och praktik och praktisera på företag? Då är El- och energiprogrammet något för dig! Här blandas teoretiska genomgångar inom teknik, energi, kemi, el och maskin med praktiska moment i verkstaden. Det kan till exempel vara att provköra och skruva med maskiner och utrustning och följa kemiska analyshandledningar.

I utbildningen får du bland annat reparera och byta olika reservdelar och utrustning som du kommer att stöta på i ditt framtida yrke. Skolan har avancerad utrustning med exempelvis eget gaseldat kraftverk och flera datorövervakade processanläggningar. Nytt för i år är en energibänk där du kan utföra laborationer på varierande svårighetsgrader inom energiteknik. Redan från årskurs 1 ingår det att analysera mätvärden från anläggningar, processer och system. Utbildningen ger också kunskap i att bedriva service inom mekanik, elområdet samt hydrauliska och pneumatiska system. Med avancerade beräkningar och ett antal laborationer på sjöfartshögskolan förbereds du som elev även för högskolans drift- och sjöingenjörsutbildningar. 16 veckor av utbildningen är praktik (APL) på anläggningar i industrin eller inom kommunen. Den delen av utbildningen kan oftast läggas på hemorten.

El- och energiprogrammet är ett av fyra program som är certifierade av TeknikCollege. Utbildningen är skräddarsydd efter företagens behov. Hösten 2013 blev inriktningen Energiteknik TeknikCollege-certifierad. Utbildningen stöds av OKG, Södra och Oskarshamns kommun bland annat genom bidrag till utrustning inom området.

Inriktningar

  • Energiteknik

Efter gymnasiet

Efter utbildningen är du klar driftmaskinist, driftoperatör, underhållstekniker eller laborant.

Om du vill studera vidare finns möjlighet via yrkeshögskola, till exempel YH-utbildning inom Energiteknik. Om du läser de ämnen som ger högskolebehörighet kan du studera vidare på högskola, till exempel Drift- och ingenjörsutbildningar.

Kontakta oss
Stefan Håkansson
Programledare
Tfn: 0491-880 00
Mats Wiberg
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-880 00

Program: El- och energiprogrammet, Estetiska programmet, Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet