Industritekniska programmet

Grafisk element. / blå cirklar och en röd. I den röda cirkeln står det IN.

Lär dig använda modern teknik. Designa egna produkter. Känn på hur det är att driva ett företag.

Under utbildningen på Industritekniska programmet deltar du som elev i en rad olika projekt. Teori blandas med praktik eftersom alla ämnen i princip integreras i verkstadsarbeten, allt för att komma så nära verkligheten som möjligt. Under studietiden tillverkas allt från skåp till egendesignade inredningsdetaljer.

Tredje året på gymnasiet finns möjligheten att starta och driva egna företag genom UF. Här finns det stort utrymme för att utveckla kreativitet – men också för att tjäna en extra slant. Under de tre åren ingår 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL. Det ger värdefull kunskap och innebär också goda möjligheter att knyta kontakter med lokala industriföretag.

Inriktningar

  • Svetsteknik

Efter gymnasiet

Industritekniska programmet har många fördelar och arbetsmarknaden efter studenten är positiv. Efter utbildningen har du möjlighet att söka anställning som bland annat svetsare, plåtarbetare eller underhållsarbetare.

Om du vill studera vidare finns möjlighet via yrkeshögskola eller om du läser de ämnen som ger högskolebehörighet även via högskola.

Kontakta oss
Niklas Johansson
Programledare
Tfn: 0491-880 00
Rickard Müller
Programledare
Tfn: 0491-880 00
Mats Wiberg
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-880 00

Program: El- och energiprogrammet, Estetiska programmet, Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet