Barn- och fritidsprogrammet

Grafisk element. / blå cirklar och en röd. I den röda cirkeln står det  BF.
Tre tjejer sitter vi ett bord och målar på ett stort papper som sträcker sig över hela bordet.

Satsa på jobb som gör stor skillnad

Barn- och fritidsprogrammet på Oscarsgymnasiet har två inriktningar som du kan välja mellan beroende på vad du vill göra efter gymnasiet. Du kan antingen fördjupa dig inom fritid, hälsa och friskvård eller om barns och ungdomars lärande och växande.

I utbildningen får du lära dig att utveckla din förmåga kring kommunikation, möte med människor och samarbete. Det är viktiga egenskaper för att skapa förutsättningar för alla människors delaktighet och lärande. Barn- och fritidsprogrammet ger dig också möjlighet att utveckla din initiativförmåga och kreativitet, att hitta lösningar på problem och få ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt.

Inriktningar

  • Hälsa och fritid
  • Pedagogiskt och socialt arbete

Efter gymnasiet

Du kommer kunna arbeta med olika pedagogiska arbeten som barnskötare på förskola, fritidshem eller som elevassistent. Annat socialt arbete som till exempel personlig tränare eller personlig assistent.

Om du vill studera vidare finns möjlighet att läsa de ämnen som ger högskolebehörighet till högskola. Då kommer du exempelvis kunna vidareutbilda dig till förskollärare som ger fler jobbmöjligheter.

Kontakta oss
Pernilla Strandh
Programledare
Tfn: 0491-880 00
Madeléne Willinder
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-880 00

Program: Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Lärlingsprogrammen, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet