Fordons- och transportprogrammet

Grafisk element. / blå cirklar och en röd. I den röda cirkeln står det FT.

Är du intresserad av ett fritt, varierande och ansvarsfullt yrke? Då är Fordons- och transportprogrammet ett val för dig.

På Fordons- och transportprogrammet får du en kvalificerad utbildning. Vi samarbetar med olika företag så att du även kan få en bredare yrkesutbildning inom lager/terminal, stycke- och partigods, anläggning, tempererade transporter, skog med mera.

Programmet utsågs till Årets Transportskola 2020 av Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd. Priset delas ut för att uppmuntra de gymnasiala transportutbildningar som verkligen gör skillnad.

Fordons- och transportprogrammet har lokaler både på Oscarsgymnasiet och Bandmossan. I utbildningen till yrkeschaufför ingår trafikkunskap, lastning/lossning och regler för farligt gods (ADR) samt logistik och trafiksystem. Som lastbilschaufför arbetar du med att köra tung lastbil, tung lastbil med släp, truck och lastmaskin. Yrket präglas av en snabb utveckling som ställer krav på dig att lösa problem både självständigt och i grupp.

I årskurs 1 och 2 varvas yrkeskunskaper med gymnasiegemensamma ämnen. Åk 3 är i huvudsak praktiskt med mycket arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Inriktningar

  • Transport

Efter gymnasiet

Du kan till exempel arbeta som styckegodschaufför, anläggningsförare, skogsbilförare och hamnterinalarbetare. Möjligheterna till arbete efter gymnasiet är mycket goda.

Om du vill studera vidare finns möjlighet via yrkeshögskola eller om du läser de ämnen som ger högskolebehörighet även via högskola.

Kontakta oss
Katrine Berg
Programledare
Tfn: 0491-880 00
Johan Runnsjö
Programledare
Tfn: 0491-880 00
Mats Wiberg
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-880 00

Program: El- och energiprogrammet, Estetiska programmet, Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet