Teknikprogrammet

Grafisk element. / blå cirklar och en röd. I den röda cirkeln står det TE.

För dig som vill lära dig att programmera, konstruera eller designa samtidigt som du får en bred behörighet för framtida studier.

Teknikprogrammet är en bred utbildning och här på Oscarsgymnasiet finns tre inriktningar. På programmet arbetar många ämnen tillsammans och du får lära dig att arbeta i projektform. Till exempel får du designa och bygga modeller, arbeta i CAD, programmera och konstruera.

Design, produktutveckling och innovation är tre begrepp som följer dig genom hela utbildningen. Här varvas både praktiska och teoretiska studier. Du får även fördjupade kunskaper i matematik, fysik och teknikvetenskap.  Målsättningen är att teknikprogrammets karaktär ska synas tydligt under alla dina tre år hos oss.

Efter gymnasieexamen finns också möjlighet att läsa till gymnasieingenjör. Det är en ettårig utbildning på Oscarsgymnasiet med 15 veckors praktik hos lokala företag.

Inriktningar

  • Design och produktutveckling
  • Informations- och medieteknik
  • Teknikvetenskap

Efter gymnasiet

Utbildningen ger behörighet till flertalet högskoleutbildningar, exempelvis ingenjörs- och civilingenjörsutbildningar. Teknikrogrammet utgör också en bra bas för dig som vill söka en kvalificerad yrkeshögskoleutbildning inom data, teknik eller tillverkning.

Kontakta oss
Mattias Pettersson
Programledare
Tfn: 0491-880 00
Hanna Sandqvist
Programledare
Tfn: 0491-880 00
Mats Wiberg
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-880 00

Program: El- och energiprogrammet, Estetiska programmet, Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet