Introduktionsprogrammen

Grafisk element. / blå cirklar och en röd. I den röda cirkeln står det IM.

Gymnasieskolans Introduktionsprogram är till för dig som är mellan 16 och 20 år och som är obehörig för att söka till gymnasiets nationella program.

Du kan bland annat gå på ett Introduktionsprogrammen om du saknar godkända betyg i något av ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik. Men också om du inte har tillräckligt många godkända betyg för att komma in på det program du önskar.

Du får en individuell studieplan. Utbildningen är på heltid och kan i vissa fall vara helt eller delvis förlagd med nationella program. Syftet med att gå på ett Introduktionsprogram är att du ska bli behörig till något av gymnasieskolans nationella program eller att förbereda dig för ett yrke.

Det finns fyra olika introduktionsprogram. Du kan få en individuellt anpassad utbildning eller en programinriktad utbildning som ger behörighet till ett nationellt program. Du kan läsa språkintroduktion om du har ett annat modersmål och behöver studera svenska för att bli behörig eller gå yrkesintroduktion som ger yrkeskunskaper. Du kan läsa mer om dem på Skolverkets webbplats.

Introduktionsprogram

  • Individuellt alternativ
  • Programinriktat val
  • Språkintroduktion
  • Yrkesintroduktion

Du kan söka till programinriktat val och yrkesintroduktion. Individuellt alternativ och språkintroduktion söker du inte till utan börjar vid terminsstart efter kontakt med skolan.
Om du vill veta mer är du välkommen att ringa och boka en tid.

Kontakta oss
Damir Borcak
Programledare
Tfn: 0491-880 00
Eleonor Johansson
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-880 00

Program: Gymnasiesärskola, Introduktionsprogrammen, VVS- och fastighetsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet