Ekonomiprogrammet

Grafisk element. / blå cirklar och en röd. I den röda cirkeln står det  EK.

Ekonomistudier med mycket stor spännvidd

Ekonomiprogrammet ger dig stora möjligheter oavsett om du vill läsa vidare på högskola eller bli egen företagare efter gymnasiet.

Du kan välja mellan två inriktningar. Ekonomi ger dig fördjupade kunskaper inom redovisning, marknadsföring, ledarskap och organisation, och de ekonomiska sambanden i världen. Juridik ger dig fördjupade kunskaper i rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och förmåga att analysera och bedöma juridiska problem.

En viktig och stor del av Ekonomiprogrammet är UF-företagen, Ung Företagsamhet. Oscarsgymnasiet är en av de skolor i länet som har flest UF-företag. Att driva ett eget företag ger dig som elev oerhört mycket kunskap och erfarenhet.

2015 utsågs Oscarsgymnasiet till Årets UF-skola i Kalmar län. Våra duktiga lärare och elever nomineras varje år i olika kategorier.

Inriktningar

  • Ekonomi
  • Juridik

Efter gymnasiet

Efter gymnasiet är du gymnasieekonom och kan börja arbeta direkt.
Ekonomiprogrammet är högskoleförberedande. Utbildningen ger bra möjligheter för fortsatta studier vid högskola eller universitet, till exempel inom data, ekonomi, information, kultur eller juridik.

Kontakta oss
Thomas Sköld
Programledare
Tfn: 0491-880 00
Madeléne Willinder
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-880 00

Program: Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Lärlingsprogrammen, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet