Vård- och omsorgsprogrammet

Grafisk element. / blå cirklar och en röd. I den röda cirkeln står det VO.

Välj vård och omsorgsprogrammet!

Utbildningen för dig som vill arbeta med människor som är sjuka eller på annat sätt är i behov av hjälp och stöd.

Du får lära dig grundläggande kunskaper om människokroppens uppbyggnad, funktion och utveckling från livets början till dess slut. Vård- och omsorgsprogrammet ger kunskap inom områden som psykologi, social omsorg, medicin och omvårdnad. Utbildningen bygger på en värdegrund som betonar människors lika värde och har hälsa i fokus.

Minst 15 veckor av utbildningstiden är arbetsplatsförlagd utbildning, APL. Då får du jobba tillsammans med en handledare till exempel inom den kommunala äldreomsorgen, sjukvården, rehabilitering/habiliteringen eller den psykiatriska vården.

Inriktningar

Vård- och omsorgsprogrammet har inte inriktningar som andra program. Istället läser du fler programgemensamma kurser. Inom programfördjupningen specialiserar du dig. Exempel på kurser som kan erbjudas är: akutsjukvård, hemsjukvård, medicin 2, psykiatri 2, specialpedagogik 2, vård och omsorg vid demenssjukdom eller vårdpedagogik och handledning.

Efter gymnasiet

Efter examen kan du arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg eller omsorg om personer med funktionsnedsättningar.

Om du vill studera vidare finns möjlighet om du läser de ämnen som ger högskolebehörighet. Då har du möjlighet till vidare studier till yrken som till exempelvis sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, polis eller socionom.

Kontakta oss
Anneth Borgemo
Programledare
Tfn: 0491-880 00
Eleonor Johansson
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-880 00

Program: Gymnasiesärskola, Introduktionsprogrammen, VVS- och fastighetsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet