Gymnasieingenjör

En utbildning som gör dig användbar

Du som har examen från teknikprogrammet eller motsvarande kan ansöka om ett tekniskt fjärde år på Oscarsgymnasiet. Du väljer mellan två profiler; design och produktutveckling eller produktionsteknik.

Framtida arbetsområden

Redan under utbildningen väljer du mellan olika arbetsområden och kommer i kontakt med en arbetsgivare. Lämpliga yrken efter en gymnasieingenjörsexamen från Oscarsgymnasiet kan vara CAD-ritare, processtekniker, produktionstekniker, laborant eller stationstekniker..

Information om ett fjärde år för gymnasieingenjörsexamen

Utbildningens upplägg

Utbildningen genomförs i samarbete mellan gymnasiet och näringslivet och ska specialisera dig mot ett visst område genom att varva teori med arbetsplatsförlagt lärande (APL). Målet är att du som blivande gymnasieingenjör ska utveckla relevanta kunskaper inom valt område. Cirka 40 procent av utbildningen utformas mot ett visst yrke eller intresseområde via praktik och examensarbete på en arbetsplats. En examen ger därför stora möjligheter att få ett kvalificerat jobb. En gymnasieingenjörsexamen från Oscarsgymnasiet innebär också att du besitter specialiserade kunskaper som underlättar vidare studier inom främst drift-, högskole- eller sjöingenjörsutbildningar.

Utbildningen omfattar minst 900 poäng enligt följande:

Gemensamma för samtliga utgångar

 • Gymnasieingenjören i praktiken
 • Examensarbete
 • Produktionsfilosofi 1
 • Praktisk ellära
 • Teknik – specialisering

Design och produktutveckling / Produktion och automation

 • Industriell automationsteknik
 • CAD – specialisering
 • Konstruktionsteknik

Processteknik

 • Vatten- och processkemi
 • Energiteknik 2
 • Förnybar energi

Behörighet

Utbildningen måste påbörjas senast det år du fyller 22. För att vara behörig till utbildningen ställs lite olika behörighetskrav beroende på vilken profil och yrkesutgång du väljer:

 • en gymnasieexamen från teknikprogrammet eller motsvarande gäller för båda profilerna
 • kurserna konstruktion 1 och design 1 krävs för yrkesutgång ”Design och produktutveckling”
 • kurserna produktionskunskap 1 och mekatronik 1 krävs för yrkesutgång ”Processteknik” samt ”Produktion och automation”

Urval

Om det är fler sökande till utbildningen än antalet platser behöver skolan göra ett urval. Det grundar sig på gymnasiebetygen och meritkurserna. 

Examen och intyg

En gymnasieingenjörsexamen innebär en yrkesexamen med tillhörande Europass. Dessutom innehåller utbildningen flera olika certifikat och intyg, till exempel Mechanical Design inom CAD (CSWA), ESA (elsäkerhet), SSG (arbetsmiljö), handledarutbildning.

Ekonomi

Till och med våren det år du fyller 20 år får du Studiehjälp från CSN. Studiehjälpen är just nu på 1250kr per månad. Du har tillgång till fria läromedel och skollunch.

Från hösten det år du fyller 20 kan du söka studiemedel från CSN. För mer info hänvisas till CSN.